Trekker met klepelmaaier

Uitermate geschikt voor het maaien van wegbermen, grasland, ruwe begroeiing of lichte (hout)opslag
Huurdagen per week: maandag t/m zaterdag