Agrarisch loonwerk

Guiljam-Hoek is oorspronkelijk ontstaan als een loondorsbedrijf. Nog steeds is agrarisch loonwerk een belangrijke activiteit van ons bedrijf.

Hoewel de machines maar in een betrekkelijk korte periode van het jaar ingezet kunnen worden, gaan de ontwikkelingen op machinegebied in snel tempo door. Hightech elektronica computergestuurde aanpassing(en) van machines worden door onze medewerkers steeds meer en meer toegepast. Door de combinatie van verschillende werkzaamheden is het mogelijk om onze medewerkers elk seizoen effectief in te zetten. Hierdoor zijn we in staat om onze trendsettende werkwijze te behouden.

Door toepassing van GPS-systemen in onze machines worden steeds weer nieuwe en efficiëntere werkmethodes gerealiseerd. De chauffeurs en machinisten op deze machines zijn echte vakmensen ‘in hart en nieren’, welke reeds vele jaren ervaring hebben. Een nieuwe ontwikkeling is het registreren en documenteren van digitale perceelinformatie. Door de toepassing van GPS worden de bewerkte percelen digitaal opgeslagen. Vervolgens kunnen de opgeslagen gegevens gebruikt worden voor bijvoorbeeld de volgende grondbewerking, het toedienen van bemesting of tijdens de oogst. Met name de combinatie van vakkennis, machines en perceel-documentatie maakt het voor GH-Agriculture mogelijk om een vooruitstrevende rol te blijven spelen op het gebied van agrarisch loonwerk. Dit werk wordt uitgevoerd voor akkerbouwers in de regio Zeeuws-Vlaanderen, een deel van België en in opdracht van havenbedrijf North Seaport in de (braakliggende) havengebieden van Terneuzen en Vlissingen.

Cultuurtechnisch grondwerk

Door de ruime ervaring op het gebied van agrarisch loonwerk is Guiljam-Hoek een uitstekende partner op het gebied van cultuurwerk. Wanneer een perceel om wat voor reden dan ook in een slechte conditie verkeerd, kan het jaren duren voordat de grond weer in goede conditie is. Door diverse methoden is het mogelijk om, mede dankzij onze deskundigheid, hierin verandering te brengen. Te denken valt aan: diepspitten, drainage, kilveren/egaliseren, grond-specifieke bemesting enz. Verder zijn we gespecialiseerd in het leveren en leggen van betonplaten. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u hierin op de juiste wijze informeren en adviseren, zodat we meteen een passende offerte kunnen aanbieden.